css template

Fair Race

Vårt felles mål innenfor bilsporten skal være å skape et så godt arbeidsklima for aktive førere, funksjonærer og jurymedlemmer at alle trives og føler sterk tilhørighet til sporten. Føler at de aksepteres, respekteres og verdsettes - uansett oppgave. Positive tanker og oppførsel skal gjøre det gøy å delta i bilsport.

Fair Race handler om hvordan vi oppfærer oss, både på og utenfor banen, slik at alle i bilsporten trives og ønsker å være en del av et felleskap de kan være stolt av.

Norges Bilsportforbunds Verdigrunnlag

- Gleden over bilsport skal være det viktigste for alle
- Gjør alltid ditt beste og oppfør deg med respekt
- Overhold bilsportens regler og normer for fair race
- Delta i bilsport fordi det er gøy - ikke fordi du skal behage andre
- Vis respekt for alle utøvere
- Unnlat hånede eller nedlatende tilrop eller uttalelser overfor andre utøvere, konkurrenter, løpsledelse, funksjonærer og jury.
- Oppfør deg overfor andre slik du vil at de skal være overfor deg!
- Vær særlig bevisst din rolle som verdibærer og rollemodell for som er yngre enn deg.

Fair Race

Fair Race handler om hvordan vi oppfører oss overfor hverandre:

- Vis respekt for dine konkurrenter.
- Vis respekt for funksjonærer, løpsledelse og jury.
- Bidra til at alle trives og har det gøy.
- Vær til å stole på og oppfør deg positivt.
- Behandle dine medkonkurrenter som du selv vil bli behandlet.
- Oppmuntre i stedet for å kritisere.
- Gi oppmerksomhet til det som er bra.
- Granske kritisk på en positiv måte.
- Ros det som er bra.
- Behandle alle likt.
- Respekter andres synspunkter og meninger.
- Respekter motstandere, teamkamerater, funksjonærer, løpsledelse og jury.
- Respekter omgivelsene
- Alle har rett til å være med.
- Bilsport skal skape glede og felleskap.

 

Aldri

- Mobbe
- Bruke dopingmidler
- Jukse
- True
- Snakke nedlatende om andre

Ved å tenke " Best utenfor banen" og "mer enn bare bilsport" kan vi oppnå glede, felleskap og samhold, verdier som vil føre til gode resultater også på banen.

 

Du kan lese mer om NBF`s Verdigrunnlag og Fair Race på www.bilsport.no/Verdigrunnlag

 

 

 

 

 

 

Instagram

 

 

 

Twitter