css template

Kontakt oss

Klubben ble formelt stiftet i 2001 etter en periode med interrim styre.
Klubben skal ivareta interessene for medlemmene overfor Norges Bilsportforbund, sponsorer og avtalepartnere. Samarbeide med racing seksjonen om utformingen av teknisk regelverk og Norges Mesterskapet. Samt øke interessen og størrelsen på klassen.
Klubben avholder medlemsmøter ved behov, noen ganger på løpshelgene eller når medlemmene ønsker det.
Etter en aktiv dag på banen er klubben også vert for sosialt samvær med fellesgrilling og noen ganger også en trubadur som spiller og synger noen strofer.

Addresse

N7CC

Epost: seven.norge@gmail.com

 

Klubbens Styre:


Leder:
Jørn Martin Aalerud
aalerud.racing@gmail.com
+47 93427054

Nestleder
Tore Bjerke
tore@byggmo.no
+47 90917078

Kasserer / Webansvarlig

Sekretær
Hilding Haustreis
hilding@hilding.no
+47 90141886

Styremedlem
Oskar Andrè Sandberg
oskar.sandberg@live.no
+47 93493986

Styremedlem
Trygve Næss
t.naess@online.no
+47 90043864

 

 

Instagram

 

 

Twitter